Relevante links vedrørende turnaround management i alfabetisk orden

 

Corporate Governance

Kommentar til link: Den danske hjemmeside vedrørende god selskabsledelse – good governance. Link omtalt i min bog side 307

 

Dansk Erhverv (2009)

Kommentar til link: Danske Erhverv, Finansrådet, Danske Revisorer samt Foreningen af Statsautoriserede Revisorer, har udarbejdet en 12-siders pjece med en række råd til, hvordan virksomheder kan få styr på deres “bankrelationer og finansielle styring i krisetider”. Pjecen tager udgangspunkt i bankens tankegang. Omtalt i min bog side 234

 

Early Warning

Kommentar til link: Under Vækstfonden har Early Warning siden 2007 ydet gratis, fortrolig og uvildig vejledning til virksomheder i krise.

 

Effektivitet

Kommentar til link: Dansk Rationaliserings Forening blev stiftet i 1948 og har siden været optaget af at formidle den efterhånden massive viden om udvikling og ledelse, primært inden for produktion og logistik. Foreningen skiftede i 2009 navn til Effektivitet.dk.

 

Finansrådet

Kommentar til link: Finansrådet har udarbejdet en finansieringsguide vedrørende alternative finansieringsformer. I min bog omtalt side 258

 

Retsinformation

Kommentar til link: Vedrørende Bekendtgørelse af lov om varsling m.v. i forbindelse med afskedigelser af større omfang. Omtalt i min bog side 276

 

Turnaround Management Association (TMA)

Kommentar til link: TMA blev stiftet i 1988 i North Carolina, USA, som den første internationale non-profit faglige organisation med fokus på genopretning af nødlidende virksomheder. I dag har organisationen 9.300 medlemmer fordelt på 49 afdelinger. De fleste afdelinger (chapters) er fordelt på amerikanske delstater, men der er også afdelinger i Japan, Frankrig og Tyskland. Norden er repræsenteret ved Finland (2006) og Sverige (2009), men altså ikke Danmark!

TMA har siden 1998 udgivet Journal of Corporate Renewal

 

Turnaround Management Association Sverige

Kommentar til link: Den svenske afdeling af TMA

 

Turnaround Management Society

Kommentar til link: En relativ ny non-profit organisation med afdelinger i Tyskland, USA, Frankrig og New Zealand. Siden 2011 udgiver TMS to om året Turnaround Management Journal, som kan købes via Amazon.com