Litteraturen om turnaround management er af relativ overskuelig art. Udgivelserne falder i perioder og delvist i naturlig sammenhæng med konjunkturernes udvikling. De to klassiske hovedværker, af henholdsvis amerikanske Donald B. Bibeault og engelske Stuart Slatter, stammer således begge tilbage fra ‘fattigfirserne’. Hvorimod der i perioden med den usædvanligt lange højkonjunktur fra 1993 til 2008 kun udkom få substantielle værker. Efter finanskrisen er der så igen kommet flere gode engelsksproget bøger på markedet.

Efterfølgende omtale af centrale bøger om turnaround management gennemføres i kronologisk orden.

1. John Argenti (1976): Corporate collapse – the causes and symptoms, McGraw-Hill Books
Corporate collapse er et værk fra før turnaround management blev artikuleres som selvstændig strategisk disciplin – ja næsten fra før hele den strategiske bølge af Igor H. Ansoff som ankermand for alvor blev sat i bevægelse i slutningen af 1960’erne. Med sin banebrydende bog, er John Argenti først og fremmest interesseret i at forstå årsager til at virksomheder kommer i krise. Argenti indleder med en konstateringen af at litteraturen

   “Throughout the past few decades the accent in management litterature and
research has been upon the achiement of success” (Argenti, 1976:1)
“One cannot  attend a lecture on the causes of failure os one can on every
other conceivable management topic; one cannot consult an expert
on the subject for there are virtually none. (Argenti, 1976:1)

I min bog redegøre jeg for fire arketyper karakteriseret ved at de kræfter der ligger bag virksomhedens succes paradoksalt for en stor del er de selvsamme kræfter der begrunder en truende virksomhedskrise. I den forbindelse hentede jeg afgørende inspiration fra John Argenti’s indsigter. John Argenti’s kultklassiske bog er i dag desværre nok ikke helt let at fremskaffe.

 

2. Donald B. Bibeault  (1982): Corporate Turnaround – How Managers Turn Losers Into Winners!, Beard Books
Den…

Måske fornemmer man lidt at Bibeault bliver fanget lidt i sin egen struktur, at han har lidt svært ved helt at fylde elementerne i de enkelte faser ud med generelle teorier og måske forfalder for meget til anekdoter der ikke i dag har samme gyldighed. Men det er en petitesse, for siden er der udviklet en lang række yderligere metodikker – så som vidensdeling, ABC og procesovervågning – der fint udfylder Bibeault’s ramme for hensigtsmæssig turnaround.

 

 

3. Stuart Slatter (1984): Corporate Recovery – A Guide to Turnaround Management, Penquin Books
D

Når man lægger Stuart Slatter’s bog fra sig efter endt læsning føler man sig samtidig opløftet og helt klar til at prøve kræfter med sin første turnaround. En alt for sjælden oplevelse ved læsning af management litteratur.

4. Frederick M. Zimmerman (1991): The Turnaround Experience – Real-World Lessons, McGraw-Hill
Igen en solid forskningsbaseret amerikansk bog. Zimmerman …. Zimmerman følger de pågældende virksomheders turnaround over næsten et helt århundrede og det bidrager til at gøre bogen ekstra interessant. En virksomhed – Chrysler – har således gennemført op mod 4-5 turnarounds igennem virksomhedens historie. Da der er tale om meget store amerikanske virksomheder dækkende bilproducenter, er det dog på begrænset hvad der kan overføres direkte til danske forhold fra Zimmerman’s mange indsigter.

 

x. Gary Sutton (2002): The Six-Month Fix – Adventures in Rescuing Failing Companies, John Wiley & Sons
 bør med på denne liste som repræsentant for de mere

En dansk bog af det tilsnit savnes.