TURNAROUND MANAGEMENT

fra ledelsessvigt til genopretning

Cand.merc. Bernt Bresemann præsentere den på dansk første

samlede fremstilling af turnaroundprocessen fra

krisens arnested til krisens løsning

 

Turnaround management er en strategisk ledelsesdisciplin med fokus på genopretning af den kriseramte virksomhed. Med sin bog forener Bernt Bresemann to perspektiver, dels et organisationsteoretisk perspektiv med fokus på forståelse af krisens årsager og dels et strategisk perspektiv med fokus på praksisnær revitalisering. Dermed bygger bogen en bro som – selv i international sammenhæng – ikke alene er unik, men også logisk nødvendig.

Bogen samtænker en bred vifte af robuste akademiske indsigter, suppleret med forfatterens sonderinger vedrørende centrale områder – heriblandt:

  • kriseforståelse
  • problemerkendelse
  • kerneinkompetenceForside
  • samspillet mellem turnaround management og turnaround leadership

En række minicases, overvejende fra danske organisationer, understøtter den sammenbragte teori.

Softcover: 358 sider, 375 kr.

Epub: 190 kr. (under udarbejdelse)

Bogen er udkommet 26. juni 2014 og er udgivet via

http://gopubli.sh/editions/dcaa1e00b5e5e87a

Eller kontakt (bestilling af eksemplar til anmeldelse):

gopubli.sh: bolette@gopubli.sh, tlf.  30382876