berntBernt Bresemann er cand.merc. i strategiske ledelse og har arbejdet med kriseramte organisationer i såvel praksis som teori. Kandidatgraden er suppleret med flerårig forskning på PhD-niveau rettet mod fagområdet radikale fornyelsesprocesser. Med støtte i en handelsfaglærereksamen har Bernt desuden undervist på Niels Brock og CBS i fagene strategi, organisationsteori samt erhvervsøkonomisk metode.

Det var mødet med praksis, der skærpede hans interesse for teoretisk forståelse af organisatorisk radikalitet.

Bernt, bosiddende Frederiksberg, tilbyder inspirerende foredrag, bestyrelsesarbejde og i begrænset omfang rådgivning af kriseramte organisationer og virksomheder.

     Mail: berntbresemann@gmail.com             Mobil: (+45) 29476484