Om det er den lille lokale erhvervsforening eller den større professionel samling, så er turnaround management velegnet som emne for inspirerende foredrag med nye vinkler på moderne virksomhedsledelse.

Bag mig har jeg erfaring fra undervisning på CBS i strategi og organisation og jeg nyder at formidle fagligt stof i et engageret miljø. I arbejdet med min bog udkrystalliserede der sig en række indsigter som af tilhøreren måske vil opleves som både overraskende og lettere provokerende.

Skriv til berntbresemann@gmail.com for et konkret tilbud.