Turnaround management er en strategisk ledelsesdisciplinforside_bog
med fokus på genopretning af den kriseramte virksomhed.

Sitet her har tre hovedformål. For det første, at være et
dynamisk supplement, til den første bog på dansk om
turnaround management. Her tilbydes blandt andet en
smidig adgang til relevante links omtalt i bogen.
For det andet, har sitet til formål, at udbyde en ajourført
blog om turnaround management. Og endelig for det tredje,
danner sitet en generel platform for de ydelser, Bresemann
tilbyder inden for fagområdets rammer.

Det er håbet, at sitet modtages i samme ånd og med
samme nysgerrighed, hvori det er skabt.

Velkommen og god fornøjelse

Bernt Bresemann